You are here:  / Kwalifikowanie technologii spawania / Szkolenie iso 31000 / Wiedza / Ewolucja fotosyntezy

Ewolucja fotosyntezy

post by related

related post

rp_nauka13.jpgW skład niektórych pierwotnych koacerwatów musiały wchodzić pewne barwniki mogące pochłaniać energię świetlną w zakresie światła widzialnego. Zaletą występowania tego typu związków w pierwotnym organizmie byłyby efekty cieplne, w postaci choćby nieznacznego podniesienia jego wewnętrznej temperatury jako wyniku przekształcenia w procesie absorpcji energii świetlnej w energię cieplną. Jeśli barwnik miał także właściwości katalityczne, to tym bardziej było to dla organizmu korzystne, gdyż wiadomo, że szybkość reakcji katalizowanych wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Etapy ewolucji prowadzące od takich form do form fotosyntetyzujących i mających chlorofil są oczywiście nie znane, lecz nietrudne do wyobrażenia. Wraz ze spadkiem stężenia związków organicznych pierwsze żywe organizmy, które mogły syntetyzować związki organiczne z dwutlenku węgla oraz wykorzystywać energię słoneczną do przyśpieszenia tego procesu, miały niewątpliwie większą szansę przeżycia we współzawodnictwie z formami nie wykazującymi tej zdolności. Najprawdopodobniej te organizmy były pierwotnymi prekursorami fotosyntetyzujących autotrofów, nie korzystających z gotowych składników odżywczych znajdujących się w otaczającym je morzu. Powstanie organizmów fotosyntetyzujących miało jeszcze jeden, być może nawet istotniejszy wpływ na dalszą ewolucję życia. Organizmy foto- syntetyzujące wytwarzają nie tylko związki organiczne, lecz także tlen cząsteczkowy. Zarówno więc przewaga ich nad innymi organizmami, jak i brak naturalnych czynników hamujących ich wzrost, sprawiły, że organizmy fotosyntetyzujące mogły w ciągu miliona lat opanować oceany a tlen cząsteczkowy zaczął gromadzić się w atmosferze.

Ewolucja fotosyntezy
1 vote, 1.00 avg. rating (48% score)
Slowa kluczowe: biceps 34cm, kinesiotaping bielsko biała, armatura łazienkowa Apavisa, lpk208, etykiety inspekcyjne na zamówienie, Usuwanie owłosienia żary, kubota l3200 cena, złomowanie auta tarnobrzeg, kreda sisa, fluorokrzemian glinu, etykiety inspekcyjne z datą