You are here:  / Papieski wydział teologiczny / Szkolenia iso 50001 / Szkoła / Coaching – Tychy

Coaching – Tychy

post by related

related post

coaching (5)Wydajny pracownik?
Jak poprawić wydajność naszych pracowników? Rozwiązaniem jest coaching. Jest to ukierunkowanie pracownika na realizację stawianych mu celów. Regularny coaching pomaga pracownikowi skupić się na najważniejszych aspektach postawionych przed nim zadań. W wielu firmach coaching odbywa się każdego dnia. Trwa około piętnastu minut i pozwala zapoznać się pracownikom z aktualnymi priorytetami firmy. Oczywiście coaching dostosowany jest do każdego działu oddzielnie. Inaczej wygląda coaching w dziale marketingowym, a zupełnie inaczej w dziale prawnym. Coaching pozwala również zaakcentować najważniejsze zadania oraz zmobilizować pracowników do efektywniejszej pracy. Prekursorem obecnego terminu coaching były tak zwane minuty nienawiści u Orwell`a. Wówczas miał on na celu indoktrynację obywateli i skupienie ich nienawiści na konkretnych ludziach i zjawiskach. Ale już wtedy coaching był sposobem aktywizacji ludzi. w tej kwestii niewiele się zmieniło. W coraz większej liczbie firm coaching jest elementem każdego dnia pracy.

………
– Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci
– Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia
– Modelowanie 3D w programie AutoCAD
– kurs instruktora hipoterapii
– nauka gry na gitarze dla dzieci poznań
– hologramy semestralne
– szkolenie iso 31000
– gabloty ekspozycyjne – Paraga Centrum
– Wózki jezdniowe podnośnikowe poradnik
– GEODEZJA T I – W TEORII I PRAKTYCE

Coaching – Tychy
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)